Interpersoonlijke Relaties in het Onderwijs

Home

Welkom op deze site over interpersoonlijke relaties in het onderwijs. De inhoud is gebaseerd op onderzoek naar leraar-leerlingrelaties met de de Interpersoonlijke Cirkel en de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (de VIL).

We laten zien hoe interpersoonlijke relaties in het onderwijs beschreven en gemeten kunnen worden op de basis van de Interpersoonlijke Theorie en hoe belangrijk deze relaties zijn voor zowel schoolse prestaties van leerlingen maar ook voor het welbevinden van leerlingen en docenten.

De inhoud van de site is gebaseerd op onderzoek dat vanaf 1980 is verricht in Nederland maar ook op onderzoek elders in de wereld. Dit onderzoek is vooral in het voortgezet, maar ook in het primair en het hoger onderwijs gedaan.

Het gaat met name over relaties tussen docent en leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling, tussen docenten onderling, tussen docenten en schoolleiding.

 

Roos van Leary  TheoWubbels Leerkracht-leerling relatie leraar-leerling relatie